Restaurering

Igennem årene har Jensine, ligeom alle andre træskibe, krævet en konstant vedligeholdelse for at holde sig sejlende. På denne side vil vi snart have en oversigt over de større restaureringstiltag som Jensine har være genstand for.

 

Den store Opretning af Kølsprængning

Årsagen til Jensines lange ophold (september 2003 - juni 2004) på Rudkøbing Bådebyggeri og Riggerværksted, hedder med et poetisk udtryk: "Tidens tand". Et træs forrådnelsesproces begynder straks efter at træet er fældet. Allerede 20 - 30 år efter at skibet for 150 år siden blev søsat, begyndte man at udskifte plankerne omkring vandlinien og dele af dækkets planker. Den løbende udskiftning har bevirket, at kun en mindre del af skrogets tømmer er det oprindelige træ fra 1852. En proces som er velkendt fra andre ældre træskibe såsom handelsskibe og fiskerfartøjer.

Gennem årene var størrelsen af lastelugerne blevet forøget for at skibet kunne lastes og losses med kran. Timelønnen blev for høj til, at det var lønsomt at fylde skibet med håndkraft. Dækkets udseende og lastelugernes størrelse tilbageføres nu til 1924, da Jensine fik sin første motor. Kølen og en stor del af spanterne samt inderklædningen (garneringen) skiftes også. Kort og godt; en meget stor del af træet, som Jensine er bygget af, skiftes ud, samtidig med at kølsprængningen rettes op, nu da man har muligheden for at "komme til" overalt.

De mange penge der er nødvendige for at gennemføre projektet er først og fremmest kommet fra Skibsbevaringsfonden og Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål. Mange andre fonde har også ydet bidrag til restaureringen. Det betyder at man også i årene fremover kan få Jensine at se i de danske farvande.

Indtil vi får overført data fra den tidligere hjemmeside kan du finde mere info + billeder på dette link.7. juni 2011, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco