Arbejdsopgaver

Her er listen som den ser ud efter generalforsamlingen i januar 2020.

Har du lyst til at give en hånd med, så kig her. Der er masser af muligheder for at hjælpe, tag en maleropgave til dig, meld ud hvis du har lyst til at hjælpe - og mød op i arbejdsweekender.

 

Beskrivelse Deadline Sjak Ansvarlig Vedtaget Pris Kommentar
Opbygning af bedding til frokost-anker, ved bovspryd i forskib SB-side  Påske   Henning     Klods den kan stå på
Renovering af dækslys under lønning  Vinter   Ernst   2000 Det gamle er ved at falde fra hinanden
Dækspumpe 3 års service Ole Ulledunk  Vinter   Ole      
Inverter agterlukaf udskiftes   Vinter   Ernst     En del af nav systemet - fik det ikke gjort i foråret
Montering af temperatur visning i gasovn      Torbjørn     Snakker med gasmanden
Fastgørelse af toiletbræt.   Forår   Esben Sørensen     Kan vi lave en anden fastgørelse?
Optimering af slangeføring mellem toilet og slamtank  Forår   Esben Sørensen      
Flytning/fornyelse af vandpumpe til toilet til mindre støjende placering/type  Forår         Pumpen sidder i dag under lokummet. Evt foring, gummidutter,…
Lade-regulator til ny batteristøvsuger  Vinter   Ernst      
Manuelle dæks Lænse pumper Messe og maskine renoveres. Sugerør utæt.     Brian?      
Elektriske lænse pumper renoveres. Vinter   Brian?     Den på kabystanken er lavet. Den ved masten kører i længere tid
Nye redningsflåder 2 /9.627kr. stk. placering og bænke Vinter   Anders og Palle     I jan finder Viking flyder til os.
Færdiggøre udskiftning af vandslanger (Anders) Vinter   Anders     I jan finder Viking flyder til os.
Kalfatring under pumpespil Vinter   Torbjørn   10000  
Spil kopper pumpespil renoveres. Vinter/Forår   skur     Evt. Rasmus eller andre i skuret
Rep. af storsejl, skødebarm, nyt agterlig øjer ved 2. Reb. smårep. af bredfok og jager         10000 Ligtovet lavet i Holbæk, sejl laves i Kbh
Luge presenning efterses og repareres         5000  
Sejlpresenninger gås efter. Forår          
Nedgangen i forenden brændes af og males     Rasmus/Astrid      
Vinterpresenning.     Torbjørn      
Vandtank og vandslanger renses. Afrigning         Tankrens er indkøbt, stå i 24 timer og skylles. Tømme tanken inden vinter
Sidebarduner til forgrejer gås efter     Katrine     Skal mærkes op ved afrigning
Lanternetænding i tavlen skal renoveres     Otto      
Arbejdshåndlampe i maskinen skal byttes            
Kan vi skåne slamslangen fra kabusvasken            
Kitning af glas-øjer i lastelugen            
Kabys-.fodpumpe skiftes Forår       1000  
Badelejderen er knækket i tovet - så det er nok en genopbygning Vinter   Svend      
Manglende pærer i storlukafet            
Gashåndtaget - har meget frigang før den tager fat, kan gå i frigear            
Vi kunne godt bruge et jordbær mere (kun 1) Checkes ved afrign          
Indkøb af pøse til skuret - som buffer. Er også en ekstra i kistebænken            
Bambuspinden på redningsbøjen er knækket           Der findes oppustelige redningsbøjer
Mangler et tågerør til brandpumpen (messingtågerøret er væk) - D-rør           Tågerøret er iflg. Torbjørn nede agter
D-slangen i kurven skal deles i to           Der er koblinger ombord
Vi skal bruge et C-strålerør            
Lys i forpeak - det gamle armatur er gået i stykker. Findes LED armaturer           Evt. bevægelsescensor for at få det slukket
Ekstra diade-lamper/pærer til kabys            
Vandhaner skiftes (kabys, vaskerum,…)            
Husk afkalkning af el-kedlen            
Mangler brædder 2 steder i garneringen ved køjerne - også i agterlukaf            
Lidt mørke/mug-pletter i dækket om læ - grundig rengøring            

 30. januar 2021, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco