Historie

Jensines historie

Jensine ex "De Syv Søskende" er Danmarks ældste skib under sejl; bygget i 1852 hos J.W.Riis i Aalborg, men med syd-fynske former. (Fregatten Jylland er 8 år yngre). En jagt på 14,5 læster eller 32 Bruttotons. Jensines første målebrev er udstedt i Aalborg den 25. april 1853, men rettet til 2. maj, og vi kan følge hende gennem bl.a. fortegnelsen over danske erhvervsfartøjer, som har eksisteret siden 1864. Her står, at skibet blev bygget i 1852.

Sejlførende fragtskib

Som "De Syv Søskende" var Jensine Læsø's største skib i 1853, og hun blev i det nordjyske til 1861 og sejlede fragt. Den længste periode, hun har været hjemmehørende et enkelt sted, er på Langeland, fra 1861 til 1918. I det sydfynske blev skibet sejlet af tre generationer skippere i samme familie. Og hele 40 år var det skipper Niels Sørensen, der sejlede "pæreskuden".

Moderne tider

Jensine søgte at imødekomme tidens krav. I 1924 fik hun motor, i 1948 nyt styrehus og rat, men lige meget hjalp det. Som gammel, udtjent og lidt mør blev Jensine solgt i 1941 til Oluf Chr. Olsen, som i de sidste år mest brugte skibet til omladning af gods fra skibe i Aalborg Havn til havne længere inde i Limfjorden. Med "Egentlig-Ole", som var den sidste rigtige skippers øgenavn, ophørte Jensines lange æra som fragtskib i 1960. Siden Jensine blev taget ud af fragtfarten, havde der været store planer hos den række af ejere, der havde begyndt restaureringen, men alle opgivet - og dog!

Navneskift til Jensine

I 1918 vendte "De Syv Søskende" tilbage til Limfjorden. Ved den lejlighed skiftede hun navn til Jensine, opkaldt efter skipper Alfred Hansens kone, Jensine. I den første tid var sejlads med cement en sikker indtægtskilde.

 
I Jensines bevarede regnskabsbøger fra 1918 til 1939 spores tendensen i småskibsfarten. Fragtruternes antal blev færre, de foregik længere væk fra hjemhavnen, indtjeningen blev mindre. "Havets gråspurve" forsvandt.

Restaureringen

I en noget misrøgtet stand og lagt op i Københavns Havn købte Skibslaget Jensine af en marskandiser for 10.000 kr. i 1970. Haderslev blev nået i påsken 1971, og man gik straks i gang med restaureringen og udtalte sig optimistisk til pressen: "At det nu blot drejede sig om at skaffe 50.000 kr. og frivillig arbejdskraft i et par år, så ville Jensine være klar til at tage på sit første togt."

Vi blev klogere

Der fandtes ingen arbejdstegninger af Jensine at gå frem efter, men alt arbejde er så vidt muligt udført efter datidens traditioner. Ny køl og kølsvin. Nye spanter er stukket ind, hvor der var plads, og der er sat flere hundrede meter nye klædningsplanker i, hvor der var mest behov. Lønning og lønningsstøtter er skiftet. Nye dæksbjælker, nyt dæk, nye luger, nyt halvdæk, nyt ruftag og nye skylights, ny mast og rig, ny rorpind, nyt bovspryd. Agterspejlet er skiftet, og meget andet er forbedret. Motoren faldt for Skibstilsynets krav og blev erstattet med en brugt 90 HK Caterpillar. Efter godt 20 år. er denne nu afløst af en Gardner motor. Da nye sejl skulle sys, blev det ældste foto af Jensine for sejl studeret meget grundigt. Der blev brugt godt 300.000 kr., og næsten 6 år gik, inden Jensine igen var sejlklar. Næste skridt var så apteringsarbejdet og indretningen under dæk.

 

Artikler til belysning af Jensines historie
1820-1925 Om havne og træskibsværfter i Aalborg.

 

Af: Henning Bender
-1852- Brændevinsbrænderens børn.
 • Om værftet i Aalborg, hvor "JENSINE" blev bygget.
 • Diskussion om det egentlige byggeår (1852 eller 1853).
 • Om hvorvidt det var det første eller det andet skib der blev bygget på værftet.
 • Om hvorfor Jensine fik sit navn.
Af: Stine Wiell
-1852- Om personen og skibsbyggeren Jacob Riis.

 

Af: Anders Monrad Møller
-1853- Jensines første målebrev.
 • Jensines første målebrev
 • Hvordan Du læser målebrevet
 • Læsøs største fartøj
 • 1852/1853
Af: Anders Monrad Møller
1864-1918
Pæreskuder og frugtsejlads
 • Om frugtsejlads fra Lohals
 • Om Jensines tilhørsforhold til Lohals 1961-1918
Af: Leo Kold
-1900- Vestre huse
 • Om Jensines navn (Om familierne i Vesterhuse)
 • Om Jensines herkomst (legenden om den forliste skonnertbrig fra Læsø)
Af: Leo Kold
1918-1939
JENSINE mellem to Krige
 • Om besværlighederne med at få fragtordre i mellemkrigstiden
 • Om en ny motor i 1924
Af: Stine Wiell
1939-1958
En hilsen fra Jensines hjemvand
 • Om Jensine og Egentlig-Ole (Narbjerg-Ole, alias Oluf Kristian Olsen)
 • Om sejlads i krigsårene
Af: Eske Wohlfahrt
-1947-
Thi kendes for ret
 • Brand om bord
Udskrift fra Sø- og handelsretten
1958-
Jensines skippere
 • Om den excentriske skipper Christian Johannes Spolum
Af: Erling Olsen
1965
Gensyn med Jensine i gråvejr
 • Om et møde med Jensine i Frederikshavn i 1966
Af: Holger Munchaus
1970-1977
Syv år for Jensine
 • Om købet af skrotbunken Jensine af Marskandiser Kaj
 • Om Restaureringen og den store optimisme
 • Der måtte en ny maskine til
Af: Sven-Erik Ravn
1977 Kølhalingsblokken

 

Af: Morten Gøthche
1986
Danmarks ældste fartøj under sejl
 • Om Jensine som eksponent for forrige århundredes jagttype
 • Overvejelser om skibets oprindelige udseende
 • Om det oprindelige ankerspil og det nye fra Løvejagten
Af: Morten Gøthche
1852-2002
Jensines vej til Haderslev
 • Sammendrag fra alle artikler til 150år's historie
Af: Gert Møbes12. marts 2014, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco