Sejladser

Fedt at du vil med ud og sejle - du skal nu gøre følgende

 • Kontakt skipperne snarest for at høre om der er ledige pladser og aftalt nærmere.
  • Du finder en e-mail adresse på skipperen ved at gå til kalenderen,
  • klikke på "aktivitetsnavnet" hvorefter du bliver sendt til en side for aktiviteten.
  • Den ansvarlige står i den sorte faktaboks i øverste højre hjørne.
  • Klikker du på skipperens navn i den storte boks, kan du sende en e-mail til skipperen
 • En betingelse for at sejle er at du er medlem og har betalt kontingentet inden påmønstring. Dette gælder uanset om man skal sejle på ugetogt eller i en weekend. Se hvordan du bliver medlem på "bliv medlem" siden.
 • Ved ugetogter skal endelig tilmelding ske ved indbetaling af togtgebyr efter aftale med skipperen for den pågældende uge. Tilmelding er først gældende, når det fulde togtgebyr er indbetalt. 

 

Medlemsskab og kontingent

Når du skal betale kontingent skal du lave en bankoverførsel til vores konto reg.nr. 3193 – kontonr. 8082456 og skriv "kontingent" i kommentaren til overførslen. Du kan tilmelde det til PBS så den årlige opkrævning af kontingent fremover betales via PBS.

Vi har følgende medlemskategorier:

 • Fuldt betalende medlem: kontingent er 600 kr. (Børn op til 14 år er gratis)
 • Unge under uddannelse: kontingent er 500 kr. 
 • JOK kontingent er 200 kr. (Jensines Onsdags Klub).

Man skal kun betale én slags kontingent. 

Har du spørgsmål så kontakt vores medlemskasserer på medlemskasserer@jensine.dk

 

Sejladsbetaling

For weekendtogter betales kun kontingent, mad og evt. havnepenge. Kontigent betales inden sejlads og de øvrige afregnes ombord.

For sommertogter  skal du indbetale det fulde togtgebyr ved tilmelding på konto reg.nr. 3193 – kontonr. 8082456 og skriv "togtgebyr uge XX" i kommentaren til overførslen. Det samlede ugetogtgebyr er på 1.300 kr. Tilmelding er først gældende når beløbet er indbetalt.

Sejladsbetaling

 • Børn under 5 år betaler ikke kontingent, ej heller togtgebyr.
 • Børn fra 5 til 14 betaler ikke kontingent, men togtgebyr 700kr.
 • Sejlads i weekend er dækket af dit kontingent. Der betales dog 185 kr. pr. sejldag ud over lørdag/søndag.

Eventuelle ændringer i beløbene vedtages på generalforsamlingen.

 28. februar 2023, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco